Main event
Days:
Player Sponsor Chips Progress
Bryan Huang sg 226,000 16,000
Yang Bo 210,000 30,000
Jonathan Azoulay us 193,000 114,500
Wai Hong 138,500 -11,500
Ao Leong Un Man 133,000
Jason Coe 106,000
Cheuk Hiu Yin 76,500
Liang Qifeng 37,000