Main event
Days:
Player Sponsor Chips Progress
Jimmy King 355,000 -15,000
Raiden Kan 244,500 34,500
Pan Xiao Long 187,000 39,000
Richard Hu us 156,000
Tom Chou 149,500 -3,500
Jason Wong gb 104,500
Michael Che 103,500
Kai Yang us 103,000 -7,000
Il Hyun Yoon 100,500
Yiu Wai Bing 67,000
Damien Kerneis 66,000 -23,000
Kuan Chi Keong 54,000